Blackjackboken.se

För dig som vill veta mer spelet Blackjack

På den svenska spelmarknaden får bara ett antal aktörer vara verksamma och de utländska aktörerna får inte ens göra reklam i Sverige. Det här främjandeförbudet är dock ganska så verkningslöst och har blivit väl kritiserat.

3469180-woman-with-white-panel-and-bandage-on-the-mouth

Den svenska lagen om främjandeförbud av spel, som innebär att man inte får göra reklam för utländska spelbolag som står utanför svensk lagstiftning, är verkningslöst. Detta rapporteras här. Lagen om främjandeförbud krockar nämligen enligt Högsta domstolen med EU-rätten. Att lagstiftningen blivit verkningslös har lett till att den reklam som de utländska spelbolagen har, syns tydligt i Sverige. I och med att bolagen satsar miljonbelopp blir det även väldigt mycket reklam som når ut till de svenska konsumenterna.

Är väldigt omodernt

Huruvida man kommer att försöka göra om främjandeförbudet så att det blir mer effektivt återstår att se. Men om så vore fallet kommer alltså inte de utländska spelbolagen få göra reklam i Sverige. Reklam på nätet på olika rekommendationssidor som exempelvis svenskacasino.se/bonusar kommer dock inte kunna stoppas om man inte gör om hela lagstiftningen. Lagstiftningen är nämligen från mitten av 1930-talet och många saker, som exempelvis att det inte finns någon lagstiftning om internet, är omoderna, skriver Svenska Dagbladet.

Kritik mot svenska lagstiftningen

Många ser väldigt negativt på det svenska främjandeförbudet och vill att det omedelbart ska upphöra. De argumenterar att EU:s marknad ska vara en marknad utan inre gränser och att Sverige har bakåtsträvande nationella regler.

”Sverige skall vara ett öppet land, ett välkomnande land, ett land med rättvisa villkor. Så hur kommer det sig att vi i Sverige fortfarande har en diskriminerande lagregel som gör skillnad på vad som är svenskt och vad som är utländskt?” Läs mer.